Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán Việt Nam tại Abu dhabi (UAE)

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ABU DHABI, UAE

Địa chỉ: Villa số: 1, Phố Salama Bint Butti (Phố 23 cũ), Sector 20, Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE.

    (Tọa độ: N 24043’19” – E 54040’24”)

Điện thoại:
+ 971-2 449 8089 (Tham tán – Công sứ)

+ 971-2 441 7899 (Thư ký Đại sứ, Lễ tân)

+ 971-2 449 6710 (Lãnh sự)

+ 971-4 359 7350 (Thương mại)

+ 971-2 448 0821 (Lao động)

Fax:
+ 971-2 449 6730

P.O. Box: 113038 - Abu Dhabi, the UAE

Giờ làm việc: 08:00 đến 14:00 (Lãnh sự từ 10:00 đến 14:00)

             Từ Chủ Nhật đến Thứ Năm

Email: vnemb1@emirates.net.ae; Lãnh sự: vietnamembassy_uae@yahoo.com


Bản đồ chỉ dẫn đường đến trụ sở Đại sứ quán

 

TT

Tên và chức danh

Ngày nhận
công tác

Số điện thoại Number

1

Ông Phạm Bình Đàm 
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền  


Trình Quốc thư

 

ĐT:    

2

Ông Trần Đình Chiến
Tham tán - Công sứ
Người thứ hai
Nguyễn Thị Lan Hương

20/12/2010

ĐT: +971-2 449 8089
DĐ: +971567625450

3

Ông Ngô Khải Hoàn
Tham tán Thương mại
Bùi Thanh Hải

17/06/2007

ĐT: + 971-4 359 7350
Fax: + 971-4 359 7351
DĐ: +971505528365

4

Ông Nguyễn Thế Phong
Bí thư thứ nhất
(Chính trị, Đối ngoại)
Trần Lưu Quỳnh

11/05/2010

ĐT: +971-2 441 7899
DĐ: +971504729545

5

 

 

Ông Lương Minh Dương
Bí thư thứ hai
(Cộng đồng người Việt)
Phạm Thị Thu Hương

20/04/2011

ĐT: +971-2 441 7899
DĐ: +971508179298

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bí thư thứ ba

(Văn phòng - Quản trị)

 

29/05/2012

 

DĐ: + 971556177359

7

Ông Đỗ Minh Anh

Tùy viên (Lao động)

16/09/2012

ĐT: + 971-2 44 80821
Fax: + 971-2 44 11923
DĐ: +971562369883

Tạo bởi nam
Cập nhật 01-10-2014

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs