Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán Việt Nam tại Abu dhabi (UAE)

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ABU DHABI, UAE

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str (Street 23) Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE.

    (Tọa độ: N 24043’19” – E 54040’24”)

Điện thoại:
+ 971-2 449 8089 (Tham tán – Công sứ)

+ 971-2 441 7899 (Chính trị, Lễ tân)

+ 971-2 449 6720 (Thư ký Đại sứ)

+ 971 -2449 6710 (Lãnh sự)

+ 971-4 359 7350 (Thương mại)

+ 971-2 448 0821 (Lao động)

Fax:
+ 971-2 449 6730

P.O. Box: 113038 - Abu Dhabi, the UAE

Giờ làm việc: 08:00 đến 14:00 (Lãnh sự từ 10:00 đến 14:00)

             Từ Chủ Nhật đến Thứ Năm

Email: vnemb1@emirates.net.ae; Lãnh sự: vietnamembassy_uae@yahoo.com


Bản đồ chỉ dẫn đường đến trụ sở Đại sứ quán

 

TT

Tên và chức danh

Ngày nhận
công tác

Số điện thoại Number

1

Ông Phạm Bình Đàm 
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền  

Bà Kiều Thị Thúy Quỳnh


30/08/2014

Trình Quốc thư
05/11/2014

 

ĐT:     +971-24497121

 

2

Ông Hoàng Cao Lãnh

Tham tán - Công sứ
Người thứ hai
Lê Thị Tâm

16/07/2014

ĐT: +971-2 449 8089
DĐ: +971501861168

3

Ông Phạm Trung Nghĩa

Tham tán Thương mại
Trần Thị Hoài Hương

02/09/2014

ĐT: + 971-4 359 7350
Fax: + 971-4 359 7351
DĐ: +971505528365

4

Ông Nguyễn Hà Anh
Bí thư thứ nhất
(Chính trị, Văn phòng)
Đinh Thị Quỳnh Nga

24/10/2014

ĐT: +971-2 441 7899
DĐ: +971505712972

+ 971504729545

5

 

 

Ông Nguyễn Khánh Toàn

Bí thư thứ hai
(Cộng đồng người Việt)
Bà Đỗ Thu Hương

03/07/2011

ĐT: +971-2 441 7899
DĐ: +971508261268

6

Ông Nguyễn Thanh Quang

Bí thư thứ Nhất

(Chính trị, Thư ký Đại sứ)

 

05/08/2015

 DT: + 971-2 449 6720

DĐ: +971502547669

DĐ: +971556177359

7

Ông Đỗ Minh Anh

Tùy viên (Lao động)

16/09/2012

ĐT: + 971-2 44 80821
Fax: + 971-2 44 11923
DĐ: +971562369883

Tạo bởi nam
Cập nhật 13-06-2016

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs